Odwiedzin: 403167

Kapłaństwo

 

Przez święcenia niektórzy chrześcijanie zostają ustanowieni świętymi szafarzami w imię Chrystusa i otrzymują dar Ducha Świętego, aby karmili Kościół słowem i łaską Bożą.

 Biskupi, „naznaczeni pełnią sakramentu święceń”, przez Ducha Świętego, który został im dany w święceniach, „stali się prawdziwymi i autentycznymi nau czycielami wiary, kapłanami i pasterzami”, i jako tacy, uobecniając sobą Chrys tusa (in persona Christi), stoją na czele Pańskiej owczarni.
 
 Kapłani, choć nie posiadają pełni kapłaństwa i w wykonywaniu swej władzy zależni są od biskupów, związani są jednak z nimi godnością kapłańską i na mocy sakramentu święceń, na podobieństwo Chrystusa, najwyższego i wiekuistego Kapłana wyświęcani są, aby głosić Ewangelię, być pasterzami wiernych i sprawować kult Boży jako prawdziwi kapłani Nowego Testamentu.
 
 Diakonom „nakłada się ręce nie dla kapłaństwa, lecz dla posługi. Umocnieni
 bowiem łaską sakramentalną, w posłudze liturgii, słowa i miłości służą Ludowi
 Bożemu w łączności z biskupem i jego prezbiterium”.
 
 Święceń udziela się przez nałożenie rąk biskupa i modlitwę, w której biskup
 błogosławi Boga oraz błaga o dar Ducha Świętego do pełnienia posługi.
 
Troska o nowe powołania kapłańskie i zakonne jest naszym stałym zadaniem całego Kościoła. Dlatego też zachęcamy wszystkich wiernych do osobistej modlitwy w intencji powołanych i powołań (szczególnie z naszej parafii), a także do uczestnictwa w modlitwie Kościoła min. przez udział w Godzinie Świętej w każdy I czwartek miesiąca.

Zachęcamy również członków grup modlitewnych do stałej modlitwy w tej intencji.Projekt i wykonanie Orange Computers