Odwiedzin: 404282

Sakramenty

 

Sakrament jest to znak widzialny, ustanowiony przez Pana Jezusa, który daje ludziom niewidzialną łaskę Bożą. Chrystus powierzył je Kościołowi, stąd nazywamy je „sakramentami Kościoła”. Sakramenty nazywamy sakramentami wiary - dają nam zbawienie i pomagają osiągnąć życie wieczne.

 

Celem sakramentów jest:

  • uświęcenie człowieka
  • budowanie mistycznego Ciała Chrystusa
  • oddawanie czci Bogu.
 
 

Sakramenty dzielimy na trzy grupy:

wtajemniczenia
chrześcijańskiego
uzdrowienia
w służbie
wspólnoty Kościoła
 
 
Chrzest
 
Bierzmowanie
 
Eucharystia
 
Pokuta
 
Namaszczenie
 
chorych
 
Kapłaństwo
 
Małżeństwo
 
Wskazania dla duszpasterzy Diecezji Siedleckiej
w sprawie udzielania sakramentów
Biskup Siedlecki Zbigniew Kiernikowski (23.01.2010 r.)
 
Sakramenty udzielane przez Kościół i we wspólnocie kościelnej są DAREM, który jest nieodłącznie związany z aktualną, żywą wiarą i prowadzi do ubogacenia życia poszczególnych osób oraz odnajdywania przez nich miejsca we wspólnocie wierzących.

1. Sakramenty są dla ludzi przygotowanych do ich przyjęcia, a przede wszystkim wykazujących stosowną do swego wieku i stanu wiarę (kan. 843). Przyjęcie sakramentów bez odpowiedniej wiary niesie ze sobą niebezpieczeństwo magicznego ich pojmowania i takiego też korzystania z nich. Dodatkowo dochodzi niebezpieczeństwo traktowania duszpasterza nie jako ojca wspólnoty parafialnej, reprezentującego Chrystusa i Kościół, ale jako urzędnika świadczącego określone usługi (por. Kongregacja ds. Duchowieństwa, instrukcja Kapłan, pasterz i przewodnik wspólnoty parafialnej, nr 22).

2. Nie można udzielać sakramentów osobom, które dobrowolnie i świadomie, a przy tym często w sposób publiczny, odrzucają nauczanie Ewangelii i Kościoła w podstawowych zagadnieniach moralnych lub nie akceptują wspólnoty Kościoła, mającej także wymiar hierarchiczny (zob. kan. 750nn.). (.....)

10. Normalnym i zwyczajnym miejscem udzielania sakramentów jest parafia, na terenie której mieszka dana osoba. Sakramenty bowiem są udzielane we wspólnocie Kościoła konkretyzującego się w lokalnej wspólnocie wierzących. Sakramenty też budują tę wspólnotę. Udzielanie i przyjmowanie sakramentów nie jest sprawą prywatną, lecz dokonuje się w odniesieniu do wspólnoty.

11. (…) przyjmowanie sakramentów nie jest ani magiczną koniecznością, ani formalną usługą ze strony Kościoła, którą można nabyć za pieniądze z jakichkolwiek względów bez stosownej postawy życiowej, czy gotowości do jej zmiany.


 
 
Projekt i wykonanie Orange Computers