Odwiedzin: 406170

Apostolstwo Dobrej Śmierci

 

Apostolstwo Dobrej Śmierci
 
Zostało zatwierdzone w 1908 r przez papieża Piusa X.
Jest grupą otwartą dla wszystkich bez wyjątku chrześcijan,
aby zapewnić im łaskę wytrwania, a wraz z nią łaskę dobrej i szczęśliwej śmierci.
Jako hasło i motto życia apostolstwa są słowa powtarzane często przez Chrystusa
"Czuwajcie...Módlcie się... Bądźcie gotowi!"( Mt 25,13).
 
Zasadniczym celem wszystkich wysiłków Apostolstwa jest
przygotowanie wiernych do dobrej śmierci
przez życie modlitwą i spełnianie dobrych uczynków.

Apostolstwo Dobrej Śmierci zmierza zatem wyjednywać:

•dla wiernych katolików - łaskę wytrwania w praktykach życia chrześcijańskiego,
•dla obojętnych religijnie i grzeszników - łaskę nawrócenia,
•dla wszystkich bez wyjątku - łaskę dobrej i szczęśliwej śmierci.


Formy modlitwy praktykowane i zalecane:

•nabożeństwa do Matki Bożej Bolesnej,
•pamięć o rzeczach ostatecznych, a szczególnie myśl o śmierci,
•odmawianie Zdrowaś Maryjo,
•praktykowanie codziennego rachunku sumienia,
•miesięczny dzień skupienia z przygotowaniem do śmierci.

 
Ponadto proponuje się ludziom dobrej woli różne praktyki ku czci Matki Bożej Bolesnej
np. Różaniec do Siedmiu Boleści Matki Bożej,
praktykowanie dziewięciu pierwszych piątków miesiąca,
czy uczestnictwo w Mszach św. zamawianych za siebie lub innych
z prośbą o łaskę dobrej śmierci.

Apostolstwo Dobrej Śmierci jest więc zrzeszeniem modlitewnym,
które ma na celu nauczyć dobrego umierania i uzyskania łaski dobrej śmierci tak dla siebie,
jak i dla wszystkich członków.

Opiekunem grupy jest ks.

Projekt i wykonanie Orange Computers