Odwiedzin: 280358
Aktualności

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] >>> ... z 76

Imieniny ks Łukasza 18.10.2016 r

 

Dzisiaj ks. Łukasz obchodził swoje imieniny. Po Mszy Św. ks. proboszcz i wspólnoty Domowego Kościoła, Legionu Maryii i Neokatechumenatu złożyły życzenia dla solenizanta.
Następnie wspólnota Domowego Kościoła, której to ks. Łukasz jest moderatorem, w sali Św. Teresy w nowym domu katechetycznym uczestniczyła przy kawie i ciastku radując się wspólnie z naszym księdzem.

Więcej zdjęć - TUTAJ

Dodano: 18 Październik 2016
Msza Święta za dzieci zmarłe w wyniku naturalnego poronienia 17.10.2016r

 

17 października o godz. 15.00 w naszej świątyni została odprawiona Msza Święta za dzieci zmarłe w wyniku naturalnego poronienia. Bezpośrednio po Eucharystii sprawowanej w intencji ich rodziców, doczesne szczątki dzieci utraconych zostały pochowane na cmentarzu komunalnym.

Więcej zdjęć - TUTAJ

Dodano: 18 Październik 2016
Odpust w parafii 16.10.2016r

 

Więcej zdjęć - TUTAJ

Msza Święta do obejrzenia

Dodano: 18 Październik 2016
Ogłoszenia - Dwudziesta Dziewiata Niedziela Zwykła 16.10.2016

 
Dzisiaj w  parafii przeżywamy uroczystość odpustową ku czci bł ojca Honorata naszego patrona. Suma odpustowa o godz. 13.00.

Dzisiaj powracamy do wydarzeń sprzed 38 lat, gdy nasz Rodak, dziś już Święty orędownik w niebie, Karol Wojtyła został wybrany na papieża.

Jutro o godz. 9.00 Msza św. z okazji święta patrona naszego gimnazjum św. Jana Pawła II. Zapraszamy na wspólną modlitwę

Jutro o godz. 15.00 w naszej  świątyni odbędzie się pogrzeb dzieci zmarłych w wyniku naturalnego poronienia. Bezpośrednio po Eucharystii  sprawowanej w intencji ich rodziców, doczesne szczątki dzieci utraconych zostaną pochowane na cmentarzu komunalnym.               

We wtorek, 18 października, liturgiczne święto Świętego Łukasza Ewangelisty. Na Mszy św. wieczorowej będziemy się modlić w intencji ks. Łukasza.                          

Z Dyrekcją Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej zapraszamy na uroczystą Mszę św. sprawowaną z okazji Patrona Służby Zdrowia w niedzielę 23 października 2016 r o godz. 18.00. Msza św. będzie poprzedzona różańcem w intencji pracowników Służby Zdrowia, żyjących i zmarłych.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podl. zaprasza kobiety na bezpłatne badanie mammograficzne oraz cytologiczne. (szczegóły w gablocie)

W środę po Nowennie dzieci ze szkoły podstawowej nr 9 przygotowane przez panią katechetkę wystąpią z montażem słowno-muzycznym o św. Janie Pawle II.

Za tydzień, 23 października przypada niedziela misyjna i początek Tygodnia Misyjnego. Taca będzie przeznaczona na misje.

 W naszym „Echu Katolickim” przeczytamy: 

  • Relacja z diecezjalnych obchodów 20 – lecia beatyfikacji Unitów Podlaskich
  • W czym tkwi piękno różańca
  • Jak polscy oficerowie i żołnierze trafili do niewoli radzieckiej w Katyniu Aborcja niszczy kobiecą psychikę
  • Dlaczego tak późno wykrywamy osteoporozę.
    W tym tygodniu odeszli do wieczności: +Naumiuk Grażyna, +Sęk Jerzy, +Beń Janusz, +Dąbrowska Maria

                                     
Dodano: 17 Październik 2016
Słowo na Niedzielę 16.10.2016 r.

 

EWANGELIA (Łk 18, 1-8)

Wytrwałość w modlitwie

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.


Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać: «W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: „Obroń mnie przed moim przeciwnikiem”. Przez pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł do siebie: „Chociaż Boga się nie boję ani się z ludźmi nie liczę, to jednak ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez końca i nie zadręczała mnie”».
I Pan dodał: «Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie?
Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?».

Oto słowo Pańskie.


KOMENTARZ

Prosić wytrwale i z wiarą

Wdowa wierzyła w możliwość znalezienia sprawiedliwości u tego, kto za sprawiedliwego nie uchodził. Jej wiara pozwalała wytrwale zwracać się wciąż z tą samą prośbą. Jezus przez tę przypowieść zapewnia, że Bóg - Ojciec Sprawiedliwy - odpowie na prośby swoich wiernych. Powstaje jednak pytanie o naszą wiarę, gdy Bóg według naszego mniemania nie rozwiązuje przedstawianych spraw i żądań od ręki. Czy umiemy wówczas z wiarą oczekiwać na dobro, którego się spodziewamy? A może już dawno pogrzebaliśmy w naszych sercach wiarę nie tylko w wysłuchanie naszych próśb, ale także w sprawiedliwość Boga? Jeżeli tak jest, to już zapewne nie tylko odrętwiały nasze ręce czy kolana, ale i nasze serca, a więc nasza miłość.

Jezu, nie wstydzę się klękać i dzień w dzień prosić mojego Ojca o potrzebne dobro. Wierzę w Jego sprawiedliwość oraz miłość. Pamiętam jednak, że to ma się stać Jego wola, a nie moja.

Rozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2016”

ks. Mariusz Szmajdziński
Edycja Świętego Pawła

Dodano: 15 Październik 2016
Bł. Honorat Koźmiński ( 1829-1916)

 

Ojciec Honorat -  KIM BYŁ? POSŁUCHAJ

 

Homilia Ojca św. Jana Pawła II podczas Mszy św. Beatyfikacyjnej Ojca Honorata Koźmińskiego - fragment

6. Oto ogarnięty łaską Pana błogosławiony Honorat Koźmiński z Białej Podlaskiej, zakonnik oddany wspaniałomyślnie i do końca swemu ideałowi Brata Mniejszego-Kapucyna. Prawdziwy syn duchowy św. Franciszka. Kapłan i apostoł. Wytrwały szafarz sakramentu przebaczenia i pojednania, a jego heroiczna wprost posługa w konfesjonale była prawdziwym kierownictwem duchowym. Posiadał głęboki dar odkrywania i ukazywania dróg Bożego powołania. Był człowiekiem wytrwałej modlitwy, zwłaszcza adoracji Najświętszego Sakramentu. Zatopiony w Bogu, był równocześnie otwarty na rzeczywistość ziemską. Naoczny świadek jego życia powiedział, że "chodził zawsze z Bogiem".
Żył, jak wiadomo, w ciężkich czasach. W ciężkich czasach dla Ojczyzny i dla Kościoła. Polska była pod zaborami. W tak zwanym Królestwie Polskim wprowadzono po powstaniu styczniowym stan wojenny. Nastąpiła kasata zakonów. Pozostawiono pewną liczbę klasztorów, których zakonnicy i zakonnice byli praktycznie skazani na wymarcie, gdyż nowicjaty zostały zamknięte. Nad wszystkimi dziedzinami kościelnego życia ciążył terror policyjny. Wtedy to nasz Błogosławiony sformułował zasadę, która stała się natchnieniem dla jego apostolskiej działalności: „życie zakonne jest instytucją Boską, więc ustać nie może, bo bez niego Ewangelia nie byłaby wypełniana, a zatem tylko formę zmienić może i musi" (Wiadomość o nowych zgromadzeniach zakonnych, Kraków 1890, s. 45).
Szukał wybitnych ludzi i dzielił z nimi swoją troskę o losy Ojczyzny, Kościoła i życia zakonnego w Polsce.
Jakże wymowne jest jego zwierzenie: „trzeba bardzo gorąco się modlić, Pan Bóg czegoś chce ode mnie, (...) coraz częściej zgłaszają się do mnie dusze różnego stanu i wykształcenia, wolne, i proszą o kierunek, o wstąpienie do klasztoru, a nade wszystko mówią mi, abym im pozwolił złożyć ślub czystości. Klasztorów nie ma, dokąd i jak te dusze kierować? Przede wszystkim za granicę odsyłać je nie godzi się, boć to owoc tutejszy, tu powinny zostać, nie godzi się ogołacać tej ziemi z dojrzałego, najpiękniejszego owocu, który ona wydała. Co tu zostanie, gdy usuniemy dusze święte, powołane? Coś Bóg chce, coś Bóg zaradzi. (...) Módlcie się i wy, abyśmy wyprosili światło Boże, aby Bóg objawił, co chce, abyśmy uczynili dla tych dusz" (J. Chudzyńska, Pamiętnik, s. 10-11).

Tak myślał i działał błogosławiony Honorat „ogarnięty łaską Pana" i przynaglany wewnętrzną siłą. Wskazywał drogę do doskonałości, która rodziła się z lektury Ewangelii i kontemplacji. Zachęcał do pozostania w swoim środowisku i naśladowania życia Jezusa i Maryi w Nazarecie, do praktykowania rad ewangelicznych w ukryciu, bez zewnętrznych oznak. Stał się odnowicielem życia zakonnego i twórcą jego nowej formy na wzór dzisiejszych Instytutów świeckich. Poprzez swoje córki i synów duchowych starał się odradzać w społeczności ducha gorliwości pierwszych chrześcijan, a docierał przez nich do wszystkich środowisk. Dziś jeszcze siedemnaście zgromadzeń wywodzących się z kręgu jego duchowości działa w dziewiętnastu krajach, na czterech kontynentach.
A błogosławiony Honorat mawiał: „codziennie od Chrystusa wychodzę, do Chrystusa idę i do Chrystusa wracam".
Oddał się Chrystusowi, Mądrości Wcielonej, jako Jej niewolnik, według wskazań świętego Ludwika Grignion de Montfort. Powtarzał często „totus Tuus". Prosił, by Maryja była dla niego „protektorką, pośredniczką, wspomożycielką, mistrzynią w głoszeniu kazań, doradczynią przy spowiedzi, obronicielką czystości, pocieszycielką, wynagrodzicielką i dziękczycielką".
Kapłan Honorat został doświadczony licznymi cierpieniami fizycznymi i duchowymi. „Spodobało się Panu zmiażdżyć Go cierpieniem" (Iz 53, 10).
Gdy otrzymał decyzję Kościoła, która pozbawiała go kierownictwa zgromadzeniami i zmieniała ich charakter, pisał: „sam Zastępca Jezusa Chrystusa wolę Boską nam objawił i spełniam całym sercem to polecenie z najwyższą wiarą. (...) Pamiętajcie, czcigodni bracia i siostry, że wam się nastręcza sposobność okazania heroicznego posłuszeństwa woli świętego Kościoła" (O. Honorat, Listy okólne do Zgromadzeń).
I oto, po udrękach swej duszy ujrzał światło i nim się nasycił (por. Iz 53, 11). Dziś odbiera chwałę ołtarzy w Kościele. Pokazuje nam, jak odczytywać „znaki czasu". Jak trwać po Bożemu i działać w naszych trudnych czasach. Uczy, jak w duchu Ewangelii rozwiązywać trudne sprawy i zaradzać ludzkim potrzebom u progu trzeciego tysiąclecia od czasu, gdy „Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu" (por. Mk 10, 45).

7. „Niech nas ogarnie łaska Twoja, Boże, według ufności, jaką w Tobie pokładamy".
Dziękujemy dziś Trójcy Przenajświętszej za tę łaskę, która ogarnęła ziemskie życie błogosławionych:
Bernarda, Karola, Honorata.
Oto oni położywszy ufność w Bogu samym, jako słudzy Chrystusa, stali się wielkimi w duchu. W dzisiejszym akcie beatyfikacji Pan sam „przedłuża" niejako dni ich życia i pozwala im widzieć „potomstwo" zrodzone z łaski Ducha Świętego za sprawą ich posługi.
My zaś tu zgromadzeni, łącząc się z Najświętszą Bogarodzicą, powtarzamy we wspólnocie świętych Obcowania tę samą prośbę Psalmisty, mówiąc: „Niech nas ogarnie Twoja łaska, Boże, według ufności, jaką w Tobie pokładamy".
Niech ta łaska pomaga nam służyć na wzór Chrystusa, który „nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu" (Mk 10, 45).
Po Mszy św. Ojciec św. Jan Paweł II między innymi powiedział: Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich pielgrzymów z Polski, a także wielu Polaków z emigracji. Łączymy się tutaj dzisiaj, w tym uroczystym dniu beatyfikacji naszego rodaka, Ojca Honorata Koźmińskiego, z wszystkimi naszymi braćmi i siostrami w Ojczyźnie i poza Ojczyzną, którzy łączą się z nami poprzez radio i telewizję. Łączymy się w dziękczynieniu dla Boga w Trójcy Świętej Jedynego, dla Chrystusa Dobrego Pasterza, Odkupiciela człowieka, przez pośrednictwo Jego Matki, naszej Królowej, Pani Jasnogórskiej, przez pośrednictwo wszystkich świętych i błogosławionych naszej Ojczyzny. W szczególny sposób pozdrawiamy w tym naszym zgromadzeniu córki duchowe i synów błogosławionego Honorata z Białej Podlaskiej. Niech im błogosławi w ich powołaniu i w ich posłannictwie wszędzie, gdziekolwiek znajdują się w Polsce i poza Polską.

Dodano: 13 Październik 2016
Ogłoszenia - Dwudziesta Ósma Niedziela Zwykła 09.10.2016

 

Dzisiaj w całym kraju obchodzimy Dzień Papieski. To wspaniała okazja, aby zagłębić się w nauczanie naszego wielkiego Rodaka – Świętego Jana Pawła II. Możemy również dołożyć swoją „cegiełkę” do budowy żywego pomnika Jana Pawła II, materialnie wspierając zdolną, lecz ubogą młodzież pochodzącą ze wsi i małych miasteczek.

Dodano: 09 Październik 2016
Więcej
Słowo na Niedzielę 09.10.2016 r.

 

EWANGELIA (Łk 17, 11-19)

Wiara uzdrowionego cudzoziemca

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.


Stało się, że Jezus zmierzając do Jerozolimy przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodził do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: «Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami». Na ich widok rzekł do nich: «Idźcie, pokażcie się kapłanom». A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich widząc, że jest uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga donośnym głosem, upadł na twarz do nóg Jego i dziękował Mu. A był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: «Czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Żaden się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec». Do niego zaś rzekł: «Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła».

Oto słowo Pańskie.

KOMENTARZ

Dziękujmy Bogu

Uzdrowienie dziesięciu trędowatych pokazuje, jak wielkich rzeczy dokonuje Bóg w życiu człowieka, jeżeli jest się posłusznym Jego słowu. Zdumiewające jest, że odkrywa to jedynie Samarytanin, który poznał, że jest uzdrowiony i wrócił do Jezusa, aby Mu dziękować. Usłyszał wtedy znamienne słowa: Wstań, idź! Twoja wiara cię uzdrowiła. Wiara rzeczywiście ocala i zbawia człowieka, ponieważ daje udział w życiu Boga. Uzdrowiony Samarytanin otrzymał ten dar. Dlatego ze spokojem odszedł, bo wiedział, że został w pełni oczyszczony i zbawiony. My też powinniśmy wyrażać wdzięczności za Boży dar zbawienia w Jezusie. Posłuszeństwo słowu Bożemu jest również naszą drogą do uzdrowienia, a przede wszystkim do zbawienia.

Panie, Twoje słowo przynosi uzdrowienie i oczyszczenie ciała i duszy. Pełen wdzięczności przychodzę do Ciebie, aby dziękować za zbawczą moc, jakiej doświadczam w sakramentach.

Rozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2016”
ks. Mariusz Szmajdziński
Edycja Świętego Pawła

Dodano: 07 Październik 2016
Msza Święta z 02.10.2016r do posłuchania

 

Tak jak tydzień temu, zamieszczamu Mszę Świętą do posłuchania, odprawioną o godz. 13.00 przez ks. Łukasza.
Robimy to z myślą o tych, którzy są chorzy i tylko z tego względu nie mogą uczestniczyć w niedzielnej Mszy Świętej.
Czekamy na komentarze na stronie facebooka, czy ta forma Mszy Świętej dla obłożnie chorych jest potrzebna, czy też nie.

Msza Święta - POSŁUCHAJ

Dodano: 02 Październik 2016
Ogłoszenia - Dwudziesta Siodma Niedziela Zwykła 02.10.2016

 

Na dzisiejszą niedzielę ks. biskup zaprasza do Pratulina mężczyzn. Na 6 października zaprasza wszystkich, a szczególnie delegacje z parafii, w których znajdują się  relikwie Błogosławionych Męczenników.  Wyjazd busem, 6 października o godz. 9.00 zapisy w zakrystii. 8 października młodzież,  15 października pojadą wszyscy kapłani, a 16 X przybędą do Pratulina Osoby Życia Konsekrowanego. W ten sposób uczcimy 20 rocznicę beatyfikacji naszych Męczenników. Dołóżmy starań, aby jak najliczniej zgromadzić się  w pratulińskim sanktuarium.

Dodano: 02 Październik 2016
Więcej

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] >>> ... z 76

Projekt i wykonanie Orange Computers