Odwiedzin: 406170

Chór Cantores Honorati

 CHÓR  CANTORES  HONORATI
przy parafii bł. Honorata w Białej Podlaskiej

Chór dziewczęco-chłopięcy założył ks. Piotr Radzikowski w 2006 r.
Na przełomie września i października dzięki życzliwości Dyrekcji
Szkoły Podstawowej nr 9 ks. Piotr przesłuchał blisko 400 uczniów,
by wyłonić grono uczniów muzycznie utalentowanych.
Chór rozpoczął działalność w dzień wspomnienia św. Cecylii,
patronki muzyki kościelnej, 23 listopada 2006 r.  
W uroczystej Mszy św. wzięli udział członkowie chóru i ich rodziny.
Nowi chórzyści ślubowali wytrwałą służbę Bogu przez śpiew.
Proboszcz ks. kan. Janusz Onufryjuk wręczył chórzystom legitymacje.

W 2009 r. gdy ks. Piotr został studentem Krakowskiej Akademii Muzycznej
prowadzącą chór została Pani Joanna Centkowska,
duchowym opiekunem – ks. Wiesław Mućka,
zaś akompaniatorem -  Pan Hubert Kucharski-nasz organista parafialny.

Być chórzystą to zaszczyt i wyróżnienie oraz zobowiązanie by śpiewem
jak najlepiej służyć samemu Bogu i  innym pomagać owocnie przezywać Eucharystię.

Członkowie chóru systematycznie posługują na Mszy świętej,
śpiewają na Drodze Krzyżowej dla dzieci oraz
uczestniczą w niezapomnianych zgrupowaniach letnich i zimowych.

26 listopada 2011 r. podczas uroczystej Mszy św.
chór obchodził 5 lecie swojej działalności.

Projekt i wykonanie Orange Computers