Odwiedzin: 406172

Historia parafii

 

Historia parafii

28 października 1990 roku ks. bp. Jan Mazur Ordynariusz Diecezji Siedleckiej erygował parafię bł. Honorata utworzoną z części parafii Narodzenia NMP w Białej Podlaskiej. Parafia korzystała z kaplicy przy ulicy Janowskiej, obok której znajdowały się mieszkania księży. Kaplica służyła parafii przez 8 lat. Pierwszym proboszczem parafii, organizatorem życia parafialnego i budowniczym był ks. Stanisław Zajko.

W listopadzie 1991 r. radni miejscy na sesji Rady Miasta przekazali nieodpłatnie plac pod budowę kościoła przy ulicy Terebelskiej. W lutym 1992 roku Komisja Sztuki i Architektury w Siedleckiej Kurii zatwierdziła do realizacji plan kościoła i budynku parafialnego. Plany wykonywali inżynierowie Janusz Jaworski i Witold Kalinowski z Warszawy.

2 sierpnia 1992 r. dokonano poświecenia placu pod budowę kościoła przy ul. Terebelskiej i postawiono krzyż. Przystąpiono do budowy kościoła. W lipcu 1993 r. bp. Jan Mazur poświęcił kamień węgielny. W latach 1992 - 98 wysiłkiem parafian, mieszkańców Białej Podlaskiej i pierwszego proboszcza księdza Zajki wybudowano kościół i plebanię. Kościół ma styl współczesny, kształt bryły nieregularny. Wewnątrz podparty na 8 filarach, na których opiera się więźba dachowa. 

 Prace przy budowie Kościoła w 1998 r.

 

 

 

4 października 1998 r.
ksiądz biskup Jan Wiktor Nowak,
Ordynariusz Diecezji Siedleckiej
dokonał poświęcenia świątyni i plebani.

 
W listopadzie 1999 roku parafia przeżywała Misje Ewangelizacyjne „Z wiarą Ojców w Trzecie Tysiąclecie”, które przeprowadzili księża z diecezji - ks. Franciszek Juchimiuk i ks. Sylwester Ługowski. Misje Ewangelizacyjne były okazją do zmobilizowania parafian do postawienia znaków naszej wiary. Postawiono krzyże: na ul. Królowej Jadwigi przy bloku 7, przy Szkole Podstawowej nr 9, na rogu ulicy Radziwiłłowskiej i Osiedlu Sitnickim oraz dwa krzyże przy ul. Anny Jagiellonki. Dalsze prace trwały przy ogrodzeniu kościoła i otoczenia zrobiono parking i założono pierwsze zieleńce. Kolejne lata to wystrój wnętrza kościoła; przybywają ławki, konfesjonały, krzyż w głównym ołtarzu, pierwsze witraże i mozaiki, a w 2003 r. organy.

W sierpniu 2006 roku proboszczem parafii został ks. kanonik Janusz Onufryjuk, budowniczy organizator parafii św. Brata Alberta w Łukowie. Nowy proboszcz kontynuuje dzieło swego poprzednika, dba o wystrój świątyni i parafię. W 2007 r. przeprowadzono remont i pomalowano kościół wewnątrz.

 

Projekt i wykonanie Orange Computers