Odwiedzin: 399790

Modlitwa za dzieci, kt??re przedwcze??nie odesz??y...

Listopad to miesi?c, w którym prze??ywamy uroczysto??? Wszystkich ??wi?tych oraz wspominamy wszystkich wiernych zmar??ych. Dlatego te?? we wtorek 25 listopada cz??onkowie Diakonii ??ycia Domowego Ko??cio??a z naszej parafii wraz z osobami, które podj???y dzie??o Duchowej Adopcji Dziecka Pocz?tego udali si? na cmentarz przy ul. Janowskiej, gdzie przy grobie dzieci zmar??ych przed narodzeniem modlili si? w intencji wszystkich dzieci, które przedwcze??nie odesz??y, aby dobry Bóg przyj??? je do siebie i obdarzy?? mi??o??ci?. Modlitw? otoczeni zostali tak??e rodzice op??akuj?cy ??mier? swoich dzieci, aby nie zamykali si? w rozpaczy i z wiar? i nadziej? patrzyli w przysz??o???.
Panie Bo??e, wierzymy, ??e dzieci zmar??e przed narodzeniem ??yj? u Ciebie i s? szcz???liwe.

<<< Powrót
Dodano: 30 Listopada 2014
Parafia Honorata - Modlitwa za dzieci, kt??re przedwcze??nie odesz??y...Parafia Honorata - Modlitwa za dzieci, kt??re przedwcze??nie odesz??y...Parafia Honorata - Modlitwa za dzieci, kt??re przedwcze??nie odesz??y...Parafia Honorata - Modlitwa za dzieci, kt??re przedwcze??nie odesz??y...Parafia Honorata - Modlitwa za dzieci, kt??re przedwcze??nie odesz??y...Parafia Honorata - Modlitwa za dzieci, kt??re przedwcze??nie odesz??y...Parafia Honorata - Modlitwa za dzieci, kt??re przedwcze??nie odesz??y...Parafia Honorata - Modlitwa za dzieci, kt??re przedwcze??nie odesz??y...Parafia Honorata - Modlitwa za dzieci, kt??re przedwcze??nie odesz??y...Parafia Honorata - Modlitwa za dzieci, kt??re przedwcze??nie odesz??y...Parafia Honorata - Modlitwa za dzieci, kt??re przedwcze??nie odesz??y...Parafia Honorata - Modlitwa za dzieci, kt??re przedwcze??nie odesz??y...Parafia Honorata - Modlitwa za dzieci, kt??re przedwcze??nie odesz??y...Parafia Honorata - Modlitwa za dzieci, kt??re przedwcze??nie odesz??y...Parafia Honorata - Modlitwa za dzieci, kt??re przedwcze??nie odesz??y...Parafia Honorata - Modlitwa za dzieci, kt??re przedwcze??nie odesz??y...Parafia Honorata - Modlitwa za dzieci, kt??re przedwcze??nie odesz??y...
Projekt i wykonanie Orange Computers