Odwiedzin: 384916
Aktualności

<<< [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] >>> ... z 154

2023.04.06 Wielki Czwartek

 

Msza Wieczerzy Pańskiej

Msza sprawowana w Wielki Czwartek jest to Msza Ostatniej Wieczerzy. Charakteryzuje ją wspomnienie, podczas której Chrystus Pan ustanowił Eucharystię i sakrament kapłaństwa, a w obrzędzie umycia nóg dał uczniom przykład bezgranicznej miłości bliźniego.

Czytania biblijne oraz teksty modlitewne skupiają swą uwagę na Eucharystii, jako ofierze i uczcie miłości. Podczas śpiewania hymnu „Chwała na wysokości Bogu” dzwoni się we wszystkie dzwony: zamilkną one po zakończeniu śpiewu i milczeć będą do kolejnego śpiewu „Chwała…”, który wybrzmi w czasie Mszy św. w Wigilię Paschalną. Tak samo ma się rzecz z muzyką organową. Zwyczaj nieużywania organów pochodzi z czasów karolińskich. Chodzi o umartwienie zmysłu słuchu, tak jak w przypadku zasłaniania krzyży i obrazów chodzi o umartwienie wzroku. A wszystko po to, aby dopomóc uczestnikom liturgii przeżyć ten czas w duchu głębokiej żałoby, smutku i umartwienia.

Po homilii odbywa się głęboki w symbolikę i wzruszający obrzęd umycia nóg, należący do kategorii sakramentaliów. Biskup w kościele katedralnym, a proboszcz w kościele parafialnym, naśladując Chrystusa, umywa i całuje nogi dwunastu mężczyzn, wprowadzając w ten sposób w czyn słowa Pana: „Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem”
(J 13, 15). Chociaż obrzęd ten nie jest obowiązkowy, to jednak ze względu na jego ogromną wymowę, głęboką symbolikę, a nade wszystko ze względu na wyżej przytoczone słowa samego Chrystusa, nie powinno się nigdy z niego rezygnować.  

Liturgia Mszy Wieczerzy Pańskiej kończy się uroczystym przeniesieniem Najświętszego Sakramentu do ołtarza wystawienia (kaplicy adoracji), który u nas nazywa się tradycyjnie Ciemnicą. W starożytności chrześcijańskiej, kiedy w kościołach nie było znane jeszcze tabernakulum, Najświętsze Postacie po każdej Mszy św. zanoszono do zakrystii lub do innego miejsca. Dzisiaj praktykuje się to jeszcze po Mszy Wieczerzy Pańskiej, lecz ma to już znaczenie symboliczne. Oznacza mianowicie uwięzienie Chrystusa. Wierni, adorując Najświętszy Sakrament, nie tylko wspominają modlitwę Chrystusa w Ogrójcu i Jego uwięzienie, ale wielbią Jego Ciało Eucharystyczne i dziękują Mu za obecność pośród swego ludu.

Po zakończeniu liturgii mszalnej obnaża się ołtarz, usuwa z niego świece, kwiaty i obrus – ma to symbolizować obnażenie Chrystusa z szat i rozdzielenie ich między żołnierzy.

Przypomnijmy jeszcze na koniec, że Wielki Czwartek z racji ustanowienia sakramentu kapłaństwa jest także szczególnym świętem wszystkich kapłanów.

 

 

2023.04.06 Wielki Czwartek - Msza Wieczerzy Pańskiej

galeria zdjęć

Dodano: 07 Kwiecień 2023
Ogłoszenia 02 kwietnia 2023 r.

 

Niedziela Palmowa 02 kwietnia  2023 r.

 

 

1.    Rozpoczynamy ostatni okres Wielkiego Postu - Wielki Tydzień. Wchodzimy w bezpośrednie rozważanie tajemnic męki Pana Jezusa.

2.    Dzisiaj o godz. 18.00 w parafii Chrystusa Miłosiernego zapraszamy na Mszę św. w intencji Ojczyzny i o pokój na Ukrainie za wstawiennictwem Św. Jana Pawła II. Po Mszy św. rozpocznie się nabożeństwo Drogi Krzyżowej ulicami naszego miasta do pomnika Św. Jana Pawła II przy kościele św. Antoniego. Zapraszamy do udziału.

3.    W Wielki Czwartek 6 kwietnia -od godz. 9.00 będziemy odwiedzać chorych w domach. Można zgłaszać te osoby w zakrystii i kancelarii

 

4.    We czwartek wspominamy ustanowienie Sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa. Msza św. Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00. Po niej przeniesiemy Najśw. Sakrament do kaplicy adoracji. Adoracja potrwa do godz. 22.00. Od 20.30 do godz. 21.30 adoracje poprowadzi Domowy Kościół

 

5.    W piątek adoracja rozpocznie się o godz. 8.00 i potrwa cały dzień do godz. 18.00, gdy rozpocznie się liturgia Wielkiego Piątku – Adoracja Krzyża na pamiątkę męki i śmierci Zbawiciela. Po Liturgii wystawienie Najśw. Sakramentu i przeniesienie do grobu i adoracja do godz. 22.00.  W tym dniu wypada I piątek to jednak nie będzie żadnego nabożeństwa z racji I piątku a Komunia św. będzie udzielana tylko w czasie wieczornej liturgii.

 

6.    W sobotę adorację wznowimy o godz. 8.00. Błogosławieństwo pokarmów i wody będzie odbywać się od godz. 8.00 do 14.00 co pół godziny. Wodę do poświęcenia można przynieść już we własnych naczynkach,  będzie też możliwość nabrania już poświęconej wody przed kościołem.

 

 

7.    Liturgia Wigilii Paschalnej rozpocznie się o godz. 20.00 przed kościołem od liturgii poświęcenia ognia. Po liturgii adoracja potrwa do godz. 6.00 w niedzielę.

 

 

8.    W niedzielę o godz. 6.00 zostanie odprawiona Msza św. z procesją Rezurekcyjną. Następne Msze św. o godz. 9.00, 11.00, 12.30, 16.00 i 18.00. Nie będzie w tym dniu Mszy św. o godz. 7.00. W drugi dzień świąt Msze św. według porządku niedzielnego.

 

 

9.    Przypominamy, że w Wielki Piątek obowiązuje post ścisłyczyli jeden posiłek do syta oraz wstrzemięźliwość  od pokarmów mięsnych także dla osób stołujących się we wszelkich stołówkach. Podobnie wstrzemięźliwość od mięsa obowiązuje w sobotę do Liturgii Wigilii Paschalnej.  Pod żadnym pozorem w tych dwóch dniach nie spożywajmy alkoholu.

10.                 Znajdźmy czas na osobistą adorację Pana Jezusa w Wielki Piątek i w Wielką Sobotę w ciągu dnia.

 

 

11.                 Spowiedź poniedziałek – środa w czasie Mszy św. porannych i od 17.30 po południu, w Wielki Czwartek i Wielki Piątek możliwość spowiedzi od godz. 16.00 do 17.30, w Wielką Sobotę od 18.00 do 19.30

 

12.                 W zakrystii do nabycia baranki wielkanocne jako jałmużna wielkopostna.

13.                 Na stoliku za ławkami nowy numer „Echa Katolickiego". W tym numerze:

·        Zmartwychwstanie nie unieważnia Krzyża. O symbolice i godnym przeżywaniu najważniejszych dni dla chrześcijan piszemy w dziale „formacja”.

·        Czym powinniśmy kierować się, dając jałmużnę? Dlaczego różni się ona od dobroczynności?

·        Pycha jest królową wszystkich grzechów. W jaki sposób skutecznie się z nią rozprawić, by łatwiej zwalczyć też inne wady?


 W minionym tygodniu odeszli do Pana: + Janina Koncewicz i Zbigniew Siwecki. Wieczny odpoczynek….

 

 

Dodano: 04 Kwiecień 2023
Więcej
2023.04.02 Niedziela Palmowa - galeria zdjęć

 

Galeria zdjęć

 

Dodano: 03 Kwiecień 2023
2023.04.02 Niedziela Palmowa

 

 

 

Niedziela Palmowa w tradycji Kościoła
Szósta niedziela Wielkiego Postu nazywana jest Niedzielą Palmową, inaczej Niedzielą Męki Pańskiej. Rozpoczyna ona najważniejszy i najbardziej uroczysty okres w roku liturgicznym - Wielki Tydzień.

Początki obchodów

Liturgia Kościoła wspomina tego dnia uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy, o którym mówią wszyscy czterej Ewangeliści. Uroczyste Msze św. rozpoczynają się od obrzędu poświęcenia palm i procesji do kościoła. Zwyczaj święcenia palm pojawił się ok. VII w. na terenach dzisiejszej Francji.

Z kolei procesja wzięła swój początek z Ziemi Świętej. To właśnie Kościół w Jerozolimie starał się bardzo dokładnie powtarzać wydarzenia z życia Pana Jezusa. W IV w. istniała już procesja z Betanii do Jerozolimy, co poświadcza Egeria (chrześcijańska pątniczka pochodzenia galijskiego lub hiszpańskiego). Autorka tekstu znanego jako Itinerarium Egeriae lub Peregrinatio Aetheriae ad loca sancta. Według jej wspomnień w Niedzielę Palmową patriarcha otoczony tłumem ludzi wsiadał na osiołka i wjeżdżał na nim do Świętego Miasta, zaś zgromadzeni wierni, witając go z radością, ścielili przed nim swoje płaszcze i palmy. Następnie wszyscy udawali się do bazyliki Zmartwychwstania (Anastasis), gdzie sprawowano uroczystą liturgię. Procesja ta rozpowszechniła się w całym Kościele.

W Rzymie szósta niedziela Przygotowania Paschalnego początkowo była obchodzona wyłącznie jako Niedziela Męki Pańskiej, podczas której uroczyście śpiewano Pasję. Dopiero w IX w. do liturgii rzymskiej wszedł jerozolimski zwyczaj urządzenia procesji upamiętniającej wjazd Pana Jezusa do Jeruzalem. Z czasem jednak obie te tradycje połączyły się, dając liturgii Niedzieli Palmowej podwójny charakter (wjazd i pasja).


Polskie zwyczaje

Dzisiaj odnowiona liturgia zaleca, aby wierni w Niedzielę Męki Pańskiej zgromadzili się przed kościołem, gdzie powinno odbyć się poświęcenie palm, odczytanie perykopy ewangelicznej o wjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy i uroczysta procesja do kościoła. Podczas każdej Mszy św., zgodnie z wielowiekową tradycją, czyta się opis Męki Pańskiej (według relacji Mateusza, Marka lub Łukasza - Ewangelię św. Jana odczytuje się w Wielki Piątek).

Obecnie kapłan w Niedzielę Palmową nie przywdziewa szat pokutnych, fioletowych, jak to było w zwyczaju dawniej, ale czerwone. Procesja zaś ma charakter triumfalny. Chrystus wkracza do świętego miasta jako Król i Pan. W Polsce istniał kiedyś zwyczaj, iż kapłan idący na czele procesji wychodził przed kościół i trzykrotnie pukał do zamkniętych drzwi kościoła, wtedy drzwi się otwierały i kapłan z wiernymi wchodził do wnętrza kościoła, aby odprawić uroczystą liturgię. Miało to symbolizować, iż Męka Zbawiciela na krzyżu otwarła nam bramy nieba. Inne źródła przekazują, że celebrans uderzał poświęconą palmą leżący na ziemi w kościele krzyż, po czym unosił go do góry i śpiewał: „Witaj, krzyżu, nadziejo nasza!”.

W polskiej tradycji ludowej Niedzielę Palmową nazywano również Kwietną bądź Wierzbną. W tym dniu święcono palmy, które w tradycji chrześcijańskiej symbolizują odradzające się życie. Wykonywanie palm wielkanocnych ma bogatą tradycję. Tradycyjne palmy wielkanocne przygotowuje się z gałązek wierzby, która w symbolice Kościoła jest znakiem zmartwychwstania i nieśmiertelności duszy. Obok wierzby używano także gałązek malin i porzeczek. Ścinano je w Środę Popielcową i przechowywano w naczyniu z wodą, aby puściły pąki na Niedzielę Palmową. W trzpień palmy wplatano również bukszpan, barwinek, borówkę i cis. Tradycja wykonywania palm szczególnie zachowała się na Kurpiach oraz na Podkarpaciu, gdzie corocznie odbywają się konkursy na najdłuższą i najpiękniejszą palmę

W zależności od regionu, palmy różnią się wyglądem i techniką wykonania. Palma góralska wykonana jest z pęku witek wierzbowych, wiklinowych lub leszczynowych. Zakończona jest czubem z bazi, jedliny, bibułkowych kolorowych kwiatów i wstążek. Palma kurpiowska powstaje z pnia ściętego drzewka (jodły lub świerka) oplecionego widłakiem, wrzosem, borówką, zdobionego kwiatami z bibuły i wstążkami. Czub drzewa pozostawia się zielony. Palemka wileńska jest obecnie najczęściej świeconą palmą wielkanocną. Jest niewielkich rozmiarów, upleciona z suszonych kwiatów, mchów i traw.

Z palmami wielkanocnymi wiąże się wiele ludowych zwyczajów i wierzeń: poświęcona palma chroni ludzi, zwierzęta, domy. Od dawna istniał także zwyczaj połykania bazi, które to zapobiegają bólom gardła i głowy. Wierzono, że sproszkowane kotki dodawane do naparów z ziół mają moc uzdrawiającą, bazie z poświęconej palmy zmieszane z ziarnem siewnym podłożone pod pierwszą zaoraną skibę zapewnią urodzaj, krzyżyki z palmowych gałązek zatknięte w ziemię bronią pola przed gradobiciem i burzami, poświęcone palmy wystawiane podczas burzy w oknie chronią dom przed piorunem. Poświęconą palmą należy pokropić rodzinę, co zabezpieczy ją przed chorobami i głodem, uderzenie dzieci witką z palmy zapewnia zdrowie, wysoka palma przyniesie jej twórcy długie i szczęśliwe życie, piękna palma sprawi, że dzieci będą dorodne. Poświęconą palmę zatykano za świętymi obrazami, gdzie pozostawała do następnego roku. Palmy wielkanocnej nie można było wyrzucić. Najczęściej była ona palona, popiół zaś z tych palm wykorzystywano w następnym roku w obrzędzie Środy Popielcowej. Znany też był zwyczaj „palmowania”, który polegał na uderzaniu się palmami. Tu jednak tradycja była różna w różnych częściach Polski. W niektórych regionach zwyczaj ten jest związany dopiero z poniedziałkiem wielkanocnym.

W większości regionów jest to jednak zwyczaj Niedzieli Palmowej, gdzie „palmowaniu” towarzyszyły słowa: Palma bije nie zabije - wielki dzień za tydzień, malowane jajko zjem, za sześć noc - Wielkanoc.
Dzisiaj, choć wiele dawnych obyczajów odeszło już w zapomnienie - tworzą się nowe. W wielu kościołach można nadal podziwiać kilkumetrowe plamy. Dzieci w szkołach, schole i grupy parafialne prześcigają się w
przygotowaniu najładniejszych palm. Często pracom tym towarzyszą konkursy lub konkretne intencje.

Dodano: 01 Kwiecień 2023
2023.03.25 ZWIASTOWANIE PAŃSKIE Dzień Świętości Życia-Duchowa Adopcja

 

„Każde życie, nawet najmniej znaczące dla ludzi, ma wieczną wartość przed oczami Boga.”
                            - Św. Jan Paweł II


Diakonia Życia Domowego Kościoła przy Parafii Bł. Honorata Koźmińskiego w Białej Podlaskiej jak co roku przygotowywała się do Dnia Świętości Życia  poprzez 3-dniowe Triduum w intencji dzieci nienarodzonych.
W dniu Zwiastowania Pańskiego tj. 25-go marca na Mszy Św. o godz. 18.00 kilkadziesiąt osób podjęło przyrzeczenie duchowej adopcji dzieci poczętych zagrożonych aborcją. Dzieło to polega na  odmówieniu codziennie jednej  tajemnicy Różańca Świętego, specjalnej modlitwy oraz na dobrowolnym postanowieniu.
Natomiast przez kolejne 9 miesięcy każdego 25-go dnia miesiąca w czasie Mszy Św. wieczornej oraz tuż po Niej będziemy modlić się w intencji życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci.

 

Fotorelacja

 

 

Dodano: 28 Marzec 2023
Ogłoszenia 26 marca 2023 r.

 

Piąta Niedziela Wielkiego Postu- 26 marca 2023 r.

 

 

1.  Zbliżamy się do świąt, wkraczamy w czas intensywniejszego rozważania męki naszego Pana. Zasłoniliśmy krzyże w świątyni, by na nowo odsłonić je przed naszymi oczyma w Wielki Piątek. Niechaj ten czas będzie szczególnym czasem wyciszenia i towarzyszenia Jezusowi w Jego cierpieniu i męce.

 

2.  We wtorek o godz. 18.30 w Sali Matki Teresy w nowym budynku można będzie odbierać stroje do I Komunii Św.

 

3.  W tym tygodniu w piątek Droga Krzyżowa: o 9.00, o 17.15 dla dzieci - i o 18.30 Droga Krzyżowa dla wszystkich. Gorzkie Żale w niedziele po Mszy św. o 9.00 i o godz. 17.40.

4.  W piątek 31 marca z  naszej parafii po Mszy św. o godz. 18.00 wyruszy z naszego kościoła Ekstremalna Droga Krzyżowa. Zakończy się także w naszej parafii. Osoby, które zechcą się włączyć duchowo będą mogły uczestniczyć w tym czasie w całonocnej adoracji do 6.20 (godz. pierwszej Mszy św.).

5.   W pierwszą sobotę po Mszy św. wieczorowej adoracja Najświętszego Sakramentu do 21.00. Adorację poprowadzi Apostolstwo Dobrej Śmierci.

 

6.  Za tydzień Niedziela Palmowa; podczas każdej Mszy św. obrzęd poświęcenia palm.

W Niedzielę Palmową o godz. 18.00 w parafii Chrystusa Miłosiernego zapraszamy na Mszę św. w intencji Ojczyzny i o pokój na Ukrainie za wstawiennictwem Św. Jana Pawła II. Po Mszy św. rozpocznie się nabożeństwo Drogi Krzyżowej ulicami naszego miasta do pomnika Św. Jana Pawła II przy kościele św. Antoniego. Zapraszamy do udziału.

7.  Przed świętami w Wielki Czwartek 6 kwietnia -od godz. 9.00 będziemy odwiedzać chorych w domach. Można zgłaszać te osoby w zakrystii i kancelarii

 

8.  W zakrystii do nabycia rozprowadzane przez Caritas diecezjalną baranki wielkanocne w cenie 10 zł i świece- paschaliki w cenie 20 zł. To także forma jałmużny wielkopostnej.

 

9.  Warsztat Terapii Zajęciowej w Białej Podlaskiej prowadzony przez Caritas Diecezji Siedleckiej zaprasza dzisiaj na kiermasz z okazji zbliżających się świąt Wielkanocnych do salki przy Kościele. Będzie można nabyć ozdoby świąteczne wykonywane przez osoby z niepełnosprawnościami podczas zajęć terapeutycznych.

10.      Dodatkowo sprzedawane są palmy wielkanocne przed Kościołem  wykonane  przez uczniów, nauczycieli  i  rodziców Zespołu  Szkół Specjalnych.

 

 

 

11.      Ks. Henryk Szustek, proboszcz z Tucznej organizuje pielgrzymki do Włoch w dniach 29 kwietnia – 07 maja 2023 r. Bliższe informacje na plakacie w gablocie przed kościołem.

 

12.      Na stoliku za ławkami nowy numer „Echa Katolickiego":

 

·     Dlaczego rozważanie męki Pańskiej jest tak ważne? O związanych z nią obietnicach Jezu­sa i o tym, jak dostrzec w krzyżu zbawczą wartość - w dziale „opinie".

·     Odprawiali ją m.in. św. Jan Paweł II i s. Faustyna. Czym jest godzina święta i jak prakty­kować to nabożeństwo?

·     Po co człowiekowi post? Jak nie wypaczyć jego istoty i dlaczego powinien on nas zabo­leć?

·     Dlaczego koła różańcowe powinny być kom­pletne? Odpowiedź w comiesięcznych mate­riałach dla kół Żywego Różańca.

·     W obronę imienia św. Jana Pawła II włączają się miasta i powiaty w naszym regionie. To odpowiedź na ataki, których celem jest Papież Polak.

W minionym tygodniu odeszła do Pana: + Jadwiga Klimiuk. Wieczny odpoczynek….

 

 

 

 

 

 

 

Dodano: 27 Marzec 2023
Więcej
2023.03.17 Imieniny ks. proboszcza Zbigniewa

 

Czcigodny Księże Proboszczu!!!


dziękując Bogu za dar Twojej obecności w naszej parafii,
w dniu Twoich Imienin,
stajemy przy Tobie, aby życzyć
dużo zdrowia, radości z czynionej posługi duszpasterskiej,
siły do realizacji wszystkich zamierzeń i planów.
Abyś, w swoim otoczeniu i pracy
zawsze spotykał dobrych, życzliwych i pomocnych ludzi.
Życzymy, aby każdego dnia towarzyszyła Ci
pomoc i opieka Boża.
Modlimy się, by Bóg błogosławił Cię
oraz obdarzał nieustannie swoją łaską i pokojem,
abyś jak najowocniej
dalej służył budowaniu Królestwa Bożego na ziemi.
Szczęść Ci Boże!

 

Fotorelacja

 

Dodano: 22 Marzec 2023
Ogłoszenia 19 marca 2023 r.

 

19 marca 2023 r. - IV Niedziela Wielkiego Postu

 

1.           Kończymy nasze parafialne rekolekcje . Serdecznie dziękujemy Księdzu Kamilowi za przewodniczenie naszym zamyśleniom, wszystkim kapłanom, którzy nam posługiwali w tych dniach i oczywiście dziękujemy wszystkim, którzy skorzystali z tego czasu łaski i przez sakrament pokuty i słuchanie Słowa Bożego przygotowali się już do przeżycia świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

 

2.           Jutro obchodzimy liturgiczną uroczystość św. Józefa – Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Msze Św. według porządku dnia powszedniego – 6.20, 7.00 i 18.0

3.           Od 22 marca rozpocznie się TRIDUUM przed Dniem Świętości Życia, a 25 marca w uroczystość Zwiastowania Pańskiego w Dzień Świętości Życia w czasie Mszy św. o godz. 18.00 podejmiemy dzieło Duchowej adopcji. (adoptujący dziecko nich przyniosą świecę). Od dzisiaj jest wyłożona Księga, do której wpisują się podejmujący duchową adopcję. Zachęcamy do ponownego podjęcia duchowej adopcji dziecka wszystkie osoby, które już uczestniczyły w tym zbożnym dziele orazi nowych chętnych.

 

4.           W tym tygodniu w piątek Droga Krzyżowa: o 9.00, o 17.15 dla dzieci - i o 18.30 Droga Krzyżowa dla wszystkich.  Gorzkie Żale w niedziele po Mszy św. o 9.00 i o 17.40.

 

5.           Duszpasterze  akademiccy  zapraszają  studentów,   środowisko   Akademii Bialskiej i Akademii Wychowania Fizycznego oraz sympatyków na rekolekcje akademickie  w  dniach 21-22-23   marca 2023 r. godz. 19.30.  Prowadzącym będzie  ks.   Adam Ulatowski - muzyk i ewangelizator. Temat to: „Dwa plany na Twoje życie". Szczegóły na plakatach i Facebooku.

 

6.           Duszpasterstwo bialskich przedsiębiorców zaprasza ludzi biznesu i właścicieli firm na comiesięczne spotkania. Najbliższe już w czwartek 23 marca o godz. 18.00 w parafii Narodzenia NMP.

 

7.           W zakrystii do nabycia rozprowadzane przez Caritas diecezjalną baranki wielkanocne w cenie 10 zł i świece- paschaliki w cenie 20 zł. To także forma jałmużny wielkopostnej.

 

8.           W piątek 31 marca z  naszej parafii po Mszy św. o godz. 18.00 wyruszy z naszego kościoła Ekstremalna Droga Krzyżowa. Zakończy się także w naszej parafii. Osoby, które zechcą się włączyć duchowo będą mogły uczestniczyć w tym czasie w całonocnej adoracji do 6.20 (godz. pierwszej Mszy św.) Aby ta adoracja mogła się odbyć, proszę aby w zakrystii zadeklarowały swoją obecność osoby, które będą czuwać w kościele w poszczególnych godzinach. Chodzi o względy bezpieczeństwa.

 

9.           Warsztat Terapii Zajęciowej w Białej Podlaskiej prowadzony przez Caritas Diecezji Siedleckiej zaprasza na kiermasz z okazji zbliżających się świąt Wielkanocnych w dniu 26 marca 2023 r. do salki przy Kościele. Będzie można nabyć ozdoby świąteczne, m. in. palmy wielkanocne oraz stroiki świąteczne wykonywane przez osoby z niepełnosprawnościami podczas zajęć terapeutycznych. 

10.     Także w najbliższą niedzielę - 26  marca na terenie naszej parafii będzie można  nabyć   PALMY WIELKANOCNE  wykonane  przez uczniów, nauczycieli  i  rodziców Zespołu  Szkół Specjalnych.

11.     Na stoliku za ławkami nowy numer „Echa Katolickiego"

 

 

· Nikt na świecie nie rozumie tego, co Pola­cy robią dzisiaj z Janem Pawłem II. O per­fidnych manipulacjach wokół osoby Pa­pieża Polaka w artykule „Zamach na Wojtyle".

· Józef i Wiktoria Ulmowie oraz ich sied­mioro dzieci, w tym nienarodzone, zostali rozstrzelani przez Niemców w wigilię Dnia Świętości Życia. Czego dziś uczy nas ich postawa?

· Księga wyłożona w siedleckiej katedrze przed obrazem sługi Bożego bp. Ignacego Świrskiego zapełnia się prośbami i podzię­kowaniami, a naukowcy poszukują no­wych dokumentów świadczących o jego świętości.

· Św. Józef jest patronem uniwersalnym. Co to znaczy i w jakich sprawach zwracają się do niego ludzie?

 

Dodano: 19 Marzec 2023
Więcej
Zapraszamy na rekolekcje Wielkopostne 17-19.03.2023 r.

 

Wielki Post to czas naszej przemiany, podjęcia nowych wyzwań pod wpływem słowa, które kieruje do nas Bóg. Dlatego wszystkich parafian zapraszamy do udziału w rekolekcjach wielkopostnych, które rozpoczęliśmy dzisiaj.
Rekolekcje prowadzi Ks. dr. Kamil Duszek, moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie.


Program rekolekcji:


Piątek - 17 marca     
6.30 Msza św. z nauką ogólną
10.00   Droga Krzyżowa
10.30   Msza św. z nauką ogólną,
15.30   Msza św. z nauką dla dzieci
17.00   Msza św. z nauką ogólną
18.30   Droga Krzyżowa
19.00   Msza św. z nauką ogólną,

 
Sobota - 18 marca     
6.30    Msza św. z nauką ogólną
10.30   Msza św. z nauką ogólną,
15.30   Msza św. z nauką dla dzieci
17.00   Msza św. z nauką ogólną
19.00   Msza św. z nauką ogólną


Niedziela - 19 marca, zakończenie rekolekcji.
Spowiedź w piątek i sobotę – pół godz. przed Mszą św.
Do spowiedzi przygotowujemy się przez zrobienie rachunku sumienia z książeczki.

 

Fotorelacja z rozpoczęcia rekolekcji


Dodano: 17 Marzec 2023
Rekolekcje wielkopostne 17-19.03.2023 r.

 

Tak mnie skrusz,
Tak mnie złam,
Tak mnie wypal Panie
Byś został tylko Ty
Byś został tylko Ty
Jedynie Ty

 

Dodano: 13 Marzec 2023

<<< [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] >>> ... z 154

Projekt i wykonanie Orange Computers